Internet Explorer 8 op XP opent geen https-sites met de melding dat de geraagde site niet gepend kan worden. Uitzondering zijn Google en ABNAMRO.